Tin tức công ty

GIỚI THIỆU CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY

Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc thực hiện Cổ phần hoá công ty trước năm 2016. Công ty Xuất nhập khẩu ngành in TPHCM thực hiện buổi học tập - giao lưu - trao đổi về kế hoạch Cổ phần hoá tại công ty.

Xem tiếp...

HỢP CHI BỘ ĐỊNH KỲ THÁNG 08/2016

 

Ngày 30/08/2016 - Chi bộ Công ty XNK Ngành In TPHCM thực hiện cuộc hợp chi bộ định kỳ tháng 8/2016 thông qua các kế hoạch đã và đang thực hiện tại công ty.


Cuộc hợp bao gồm cán bộ công nhân viên đang là Đảng viên tại công ty, thông qua các hoạt động tại công ty trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016. Thông báo cụ thể kế hoạch cổ phần hoá công ty, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng ban và lên phương án kinh doanh cho những tháng cuối năm 2016.

 Primexco 2016

PRIMEXCO: CÔNG TY XNK NGÀNH IN TPHCM CHÀO MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4 GIẢI PHÓNG MIỀN NAM